Uvirkelighedsfølelse
Edvard Munch 's berømte mesterværk "Skriget" menes at være inspireret af en periode hvor Munch var plaget af ”uvirklighedfølelser

Uvirkelighedsfølelse

Uvirkelighedsfølelse - som også kaldes  depersonalisering og derealisering - er et af de mest skræmmende angst symptomer, som opleves af flere af mine angst-klienter. 


Den beskrives ofte som en følelse af, at man pludselig ser sig selv, andre eller sin omverden udefra. Som i en drømmeagtig tilstand, hvor man ikke mere kan mærke de følelser, som normalt er forbundet med det man ser. Ser man f.eks. sin mand, kvinde eller barn, kan man pludselig ikke rigtigt mærke eller fornemme den pågældende. Heller ikke hvor meget man elsker hende/ham. Som om der er kommet en glasvæg imellem, som nu spærrer helt for følelserne. Man føler sig ”langt væk”,   fremmedgjort og får ofte en overvældende ensomhedsfølelse.


Ca. 20% oplever denne uvirkelighedsfølelse i perioderne hvor angst eller stress også er dominerende. Enten kortvarigt over nogle minutter. Eller i varierende styrke hvor den er til stede mere eller mindre over flere dage eller uger. De fleste bliver meget skræmte og bange for om de er ved at blive psykotiske eller sindssyge. Og forestillingen om at man måske skal være fanget denne frygtelige mareridtsagtige tilstand altid er ganske forfærdelig. Det gør den udløsende angstreaktion endnu kraftigere og dermed forstærkes angstens onde cirkel med angst-for-angsten yderligere.   

Uvirkelighedsfølelse er en beskyttelsesmekanisme


Men heldigvis er ”uvirkelighedsfølelsen” en helt ufarlig tilstand, som intet har med sindsyge at gøre. Og som ikke engang behøver at være så svær at slippe ud af igen. For det er i virkeligheden en af kroppens og psykens mange helt naturlige beskyttelsesmekanismer, som skal hjælpe os til at håndtere og overleve kraftige ubærlige følelsesmæssige oplevelser, som man ikke er i stand til at håndtere i situationen. F.eks. ved chok fra dramatiske ulykker og katastrofer, når en person man elsker dør meget pludseligt eller ved brutale overgreb eller misbrug. Situationer hvor følelserne kan være så stærke, lammende og måske direkte destruktive at kroppens forsvarsmekanismer vælger helt at lukke helt ned for følelserne, fordi reaktionen kan risikere blive livstruende.


Det er mest almindeligt at man har oplevet uvirkelighedsfølelsen første gang allerede som barn i en smertefuld uløselig situation. F.eks. hvis man følte sin tryghed truet i en situation  som man ikke forstod. Eller hvor man følte sig magtesløs og ude af stand til at gøre noget. Mange oplever også følelsen som voksen i forbindelse med et "bad trip" med f.eks. euforiserende stoffer eller mentale eksperimenter.


Som beskyttelse mod den situation, har kroppen så reageret ved at slå følelserne helt fra. Når det først én gang er sket, vil kroppen i nogle tilfælde huske denne beskyttelsesreaktion. Man oplever da at den herefter bliver indarbejdet, som en naturlig reaktion af det beredskab kroppen sætter i gang når man igen mærker frygt, angst eller stress fra en situation som kan minde om den oprindelige. I nogle tilfælde kan uvirklighedsfølelsen også lægge sig som konstant fornemmelse.

3-delt behandling

Behandlingen af ”uvirkelighedsfølelser” er opdelt i tre faser.


Vi starter med at bearbejde og reducere frygten for selve ”uvirkelighedsfølelsen”. I første session re-konsoliderer vi angsthukommelsens skræmmende opfattelse af ”uvirkelighedsfølelsen” og erstatter den med baggrund og forståelse for hvorfor og hvad der sker, så den i sig selv ikke mere vil føles så skræmmende. Det bliver allerede herefter meget nemmere at være i den.


I de efterfølgende sessioner arbejder vi på at finde frem til den eller de situationer og  oplevelser, hvor du første gang husker følelsen af uvirkelighed. Vi bearbejder herefter de gamle oplevelser og gør dem ”ufarlige” og fjerner derved kroppens oprindelige grundlag for at reagere med uvirklighedsfølelsen.   


Og endelig afsluttes med at bearbejde den udløsende årsag til din seneste angst/stress, som fik dig i det alarmberedskab som udløste uvirkelighedsfølelsen. Samtidig dykker vi ned i din baggrund og bearbejder årsagerne til at du kunne udvikle din angst/stress.


Efter behandlingen vil din angst og stress være aftaget og med den er uvirkeligshedsfølelsen med stor sandsynlighed også forsvundet. Samtidig har vi fjernet baggrunden for din krops reaktionsmønster, så du ikke mere vil reagere på samme måde. Forløbet vil for de fleste kunne gennemføres over 5 til 10 sessioner i alt.


Vil du behandles for Angst og "Uvirkelighedsfølelser" så klik her, og udfyld formularen. Du kan også starte med at ringe til mig på:


Tlf 31 12 93 37