Det jeg kan behandle

Det kan jeg behandle

Mit speciale er Angst. Er det angst der styrer dig og piner dig mest, har du fundet en behandling, som kan ændre dit liv.


De forskellige former for angst og stress kan ofte føres tilbage til en grundlæggende eksistentiel frygt for at "miste livet" i den form som vi kender det.

 

Min erfaring viser at angst ofte er det, som forhindrer os i at komme videre med mange af de andre forhold vi gerne vil ændre på. Er du bekymret for dit helbred. Utilfreds med dit job. Ulykkelig i dit parforhold eller deprimeret over dine  fremtidsudsigter, kan den angst som følger for at miste, blive syg, alene, fattig etc. let betyde at du får vedvarende stress eller angst som låser dig selv fast i situationen. At få reduceret din angst kan derfor give dig fornyet handlekraft og overskud - og få dig ud af den stress tilstand som tærer på dine kræfter, så du kommer igang med at løse dine egentlige problemer.


Min behandling er særdeles virkningsfuld, hvis du lider af ubegrundet og irrationel angst uden logisk oprindelse som panikangst, sygdomsangst og  dødsangst. De fleste jeg  behandler oplever efter behandlingerne at de helt glemmer tankerne og følelserne omkring den angst som har pint dem. Og vi andre ser tydeligt hvordan de efter behandlingen bliver mere afslappede, velovervejede og mere nærværende*.   


De mere rationelle men urimelige angstformer og fobier som flyskræk, klaustrofobi, eksamensskræk, præsentationsangst, Agorafobi o.l. kan jeg også hjælpe dig med. Nok til at du ikke længere er forhindret i at gøre de ting som din angst blokerer for*. Men når angsten som i disse fobier er begrundet i en virkelig risiko, vil der altid være en rest tilbage. Et fly kan jo stadig styrte ned, og du kan også risikere at dumpe til eksamen.  Langt de fleste har den type angst på grund af en tidligere ubehagelig oplevelse, som også er nøglen til igen at fjerne denne*.


At få reduceret sin angst kan  give fornyet handlekraft til at løse de egentlige problemer.

Er du bevidst om den hændelse, kan din angst sandsynligvis fjernes med nogle få behandlinger. Men selv om vi får fjernet angsten helt fra din ”angsthukommelse”, vil nye hændelser eller tanker altid kunne få din hjerne til at genskabe den. Det kan  kan være en helt naturlig og også rimelig reaktion*.

 

Generaliseret angst/Bekymrings angst er oftest noget man har arvet eller opbygget meget tidligt i sit liv. Det kan også behandles med rigtigt gode resultater. Men det vil være mere tidskrævende, da vi skal arbejde en del med både at finde frem til de forskellige specifikke typer ængstelser du plages af samt analysere, hvor de kommer fra og hvordan vi kan finde nøglen til at fjerne dem. Når vi har fundet frem til de forskellige ængstelser og nøglerne til dem, kan vi stille og roligt behandle og reducere dem én af gangen*.


Socialangst og Præstationsangst er ofte forankret dybere i din personlighed og kan meget ofte være symptomer på mindreværd. Det vil kræve en mere dybtgående analyse og et længere samtaleforløb at nå ind til de tidligere hændelser og oplevelser, som har givet dig dine traumer. Når det lykkedes at finde frem til de rigtige hændelser, er behandlingen til gengæld utrolig effektiv og kan give dig en selvtillid og ”indre ro” tilbage som er svær at forestille sig*.


Ved OCD kan jeg umiddelbart reducere angsten som er forbundet til tvangstanken og handlingerne samt  dæmpe den umiddelbare trang til at gennemføre tvangshandlingerne og tankerne. Men da OCD oftest er en afledningesmanøvre - dvs. en handling/tanke som har beroligende effekt i forhold til et helt andet underliggende og uforløst traume med f.eks. vrede eller manglende selvbestemmelse vender trangen oftest tilbage igen efter en tid. Udfordringen er derfor at finde frem til de underliggende årsager*.


Når vi sammen har fundet dem, kan vi behandle situationen og de undertrykte følelser. Efterfølgende vil tvangshandlingerne og tankerne lige så stille forsvinde helt *.


Reel og velbegrundet angst eller frygt, som skyldes at du står overfor en egentlig fare eller risiko - f.eks. sygdom, job usikkerhed, ægteskabsproblemer etc. kan sagtens antage et urimeligt højt niveau i forhold til hvor slemt det, der kan ske, i virkeligheden er. Mens den type angst ikke kan fjernes helt, kan jeg reducere den til et niveau, som din fornuft finder "rimelig". Det vil gøre det meget mere udholdeligt at leve med din situation, og vil også  gøre dig langt mere nøgtern i dine betragtninger og beslutninger*. Angst-for-Angsten hører også til i denne katagor, og behandles med samme metode.


Vedvarende Stress tilstand er reelt en tilstand af angst, hvor kroppen konstant er i det samme alarmberedskab, som når vi bliver angste. Men når vi konstant er i alarmberedskab, vil kroppen og hjernen til sidst blive overbelastet rent fysiologisk. Og så bryder vi sammen og "går ned med stress".


De fleste situationer hvor vi mærker Stress, kan det føres tilbage til en basal angst for at blive "udstødt" og/eller for at "miste livet", som vi kender det. Alt det kan du læse mere om her. De tanker og følelser af angst og frygt, som ligger bag en situation med vedvarende stress - uanset om den er arbejdsrelateret eller skyldes andre personlige forhold -  kan behandles meget effektivt og  relativt hurtigt. De fleste oplever at kunne slappe af igen efter blot 2-3 behandlinger, og samtidig bliver de mere robuste i forhold til de situationer, som medførte stress reaktionen i første omgang*. Læs meget mere om min Stressbehandling lige her.