Skyldfølelser og Skam
skyld2

Skyldfølelser og Skam 

Stærke skyldfølelser eller skam i forhold til konkrete tidligere forhold og hændelser er meget ofte en væsentlig årsag til at mange udvikler angstlidelser. Især sygdomsangst. Men også hos personer med Panikangst, Social angst og Generaliseret angst er skyld og skamfølelser et gennemgående træk.

 

Helt konkret kan det være meget specifkke forhold som f.eks.utroskab, stofmisbrug, mobning, små-tyverier eller egentlig tidligere kriminalitet. Og oftest er det flere forhold i kombinationsom som går igen.  

 

Associationer samt bevidste eller underbevidste tanker som kan genaktivere minderne om de tidligere oplevelser, hvor en stærk grundfølelse af skyld og eller skam er dominerende, er årsag til en vedvarende kronisk belastning. Når denne udvikler sig til en overbelastning, kan det meget let føre til at kroppen på et tidpunkt når sin grænse og ”tilsyneladende umotiveret” pludsdelig aktiverer sit alarmberedskab og udløser det første panikanfald. 

Herefter udvikles en ”angst-for-angsten” hvorefter panikanfaldene begynder at tage til. Angstlidelsen har nu indtaget kroppen.


I andre tilfælde kan underbevidste tanker om hændelser med overvejende skyld, dårlig samvitttighed og skam udvikle sig gradvist til en frygt for ”at omverdenen en dag vil opdage hvem man er”,  ”at regningen en dag skal betales”, ”at fortiden indhenter en” – og leder til tanker om at blive syg, afvist, udstødt etc. Dette resultererer typisk i en begyndende sygdomsangst eller social angst, som da begynder at udvikler sig som en separat bevidst lidelse. Og man begynder herefter i stigende grad at tillægge harmløse og ufarlige reaktioner en ny og farlig betydning, som er ude af reel proportion.

Behandlingen 

Generelt er behandlingen af disse typer af angst bygget op omkring Årsagsbehandling af de tidligere specifikke forhold og hændelser som rummer skyldfølelserne. Hver situation bearbejdes enkeltvist fysisk og kognitivt og efterhånden som disse genfortolkes og alle negative involverede følelser afmonteres, rekonsoliderer din angsthukommelse nu erindringen fra situationen. Skyldfølelsen forsvinder og det samme gør dermed overbelastningen. Og vejen ud af angsten banes.

 

Specifikke epsioder med skyldfølelser eller skam kan oftest bearbejdes på enkelt session og resultatet vil herefer holde livsvarigt. Angsten, som disse måske har resulteret i, kræver dog lidt mere arbejde.


Vil du behandles for Skyldfølelser, Skam eller Angst så klik her, og udfyld formularen. Du kan også starte med at ringe til mig på Tlf 31 12 93 37