Behandlingen

Fri for PANIKANGST

Sådan bliver du Fri for Angst
læs her om behandlingsformen, forløbet samt teknikken bag

Behandlingsformen

Med baggrund i 25 års erfaring i håndtering af min egen angst, har jeg siden 2010 udviklet en angst terapi som i 2023 fik  betegnelsen audacis. Et skræddersyet behandlings- og terapiforløb som for dig, der lider af ubegrundet angst som Panikangst, Sygdomsangst,Social angst eller andre urimelige angst reaktioner som Præstationsangst, Fobier, Stress m.m. Det er en nøje tilrettelagt behandling, hvor målet er, at fjerne de angstskabende traumer, tanker og forestillinger, som låser dig fast og begrænser dig i at "leve frit", så du istedet kan komme videre med alle de ting, du gerne vil.*


Behandlingen er ikke et traditionelt langvarigt terapi-forløb hvor du skridt for skridt skal gennem et hårdt, målrettet og struktureret arbejde for at få din fornuft til at indse at der ikke er nogle farer at være angste for. Du kommer heller ikke for at lære at bruge strategier og teknikker til at bekæmpe angstens manglende logik eller for at lære at acceptere og at leve med din angst.


Formålet med at mødes er at udrydde og fjerne alle dine ubegrundede og urimelige angstreaktioner én gang for alle, så du kan få dit liv tilbage igen.* Det liv hvor det er din egen vilje, lyst og glæde som styrer dine valg. Og ikke din angst. Det eneste vi accepterer er den naturlige og rimelige bekymring og frygt, som er til for at beskytte dig og din familie mod de virkelige farer.


Teknikken bag

Audacis terapi er en kombinationsbehandling hvor der  anvendes elementer fra en række gennemprøvede behandlingsmetoder, som hver for sig allerede har vist sig velegnede til angstlidelser. Metoderne kombinerer  den seneste forskning og videnskabelige resultater for hvordan vor hjerne fungerer.


Resultaterne er så gode, at det kan være svært at tro på før man selv har prøvet. Derfor kan du her læse facebook beretninger direkte fra andre som nu er angst fri efter audacis behandlingen. *


I praksis anvendes i analysen den evolutionære psykologis forståelse af menneskets basale følelser og reaktioner, kombineret med forståelsen af hvordan vores hjerne er opbygget og hvodan de forskellige dele af hjernen samarbejder.


I terapidelen anvendes helt traditionel kognitiv terapi og dialog, kombineret med dele fra den klassiske psykoanalytiske model og metode.


Det hele afstemmes med den seneste hjerneforskning og viden, vi har om traume og PTSD-behandling.  Neuroforskere har her fundet ud af hvordan vor hjerne via neurogenese (fødslen af nye neuroner) og neuroplasticitet (formbarheden af neurale kredsløb) kan omforme hvordan vi tænker, husker og opfører os.


Den seneste forskning som er publiceret i januar 2017, viser at tidlige neurale forbindelser i hjernens hukommelse vil dø, når de bliver afløst af de nye forbindelser med friske og mere robuste neuroner. Man har således nu påvist fysiologisk at hjernen på denne måde kan re-konsolidere  hukommelsen og f.eks. overvinde  tidligere traumatiske oplevelser, som skaber grundlaget for angst og stress. Den opdagelse er helt i overensstemmelse med andre omfattende undersøgelser og forsøg med behandling af patienter med PTSD, som viser hvordan vores hjerne under specielle forhold kan ændre og re-konsolidere erindringerne, som ligger gemt i vores "angsthukommelse".*


Denne viden udnyttes i audacis forløbet til at fjerne fortolkningen af de traumatiske oplevelser vi husker fra vores barndom og som ligger bag de uhensigtsmæssige tankemønstre vi stadig har som voksne. I  behandlingen kombineres en tankebaseret eksponering og kognitiv forandringsproces, som den kendes fra kognitiv adfærdsterapi, hvor vi nu genfortolker det skete som voksne og får en mere hensigtsmæssig, optimistisk og stærkere erkendelse af det oplevede. Samtidig anvendes en fysisk terapeutisk proces, baseret på en nyere amerikansk udviklet terapiform, hvor vi gennem kroppen kan adressere vore dybeste underbevidste følelser. 

Den del af terapien benytter østens energi- og medianbane stimulering, som også kendes fra akupunktur, zone terapi, TFT m.m.


Audacis forløbet som er udviklet intenst siden 2010 og praktiseret siden 2014 er nu et nøje tilpasset behandlingsforløb specielt for de mest almindelige angstlidelser. Fokus var oprindeligt primært rettet mod panikangst, som måske er den mest lidelsesfulde og invaliderende angstform. Men de øvrige angstformer behandles i praksis med samme metode og samme succes. Læs mere her.


Jeg ved, at det kanlyder meget kompliceret. Og det var tilblivelsen og udviklingen af metoden nu også.


Intet svært undervejs

Men selve behandlingen vil du opleve som meget enkel, nem og ligetil. Der er intet svært undervejs. Næsten intet som kan gøres galt. Og ingen uoverkommelig hjemmearbejde som du kan mislykkes, når du først er i gang. Og det hele gennemføres efter en dynamisk og ”forceret metode”, så du kan komme igennem behandlingen nemmest, hurtigst og billigst muligt.

Behandlingsforløbet

I løbet af de første sessioner vil vi arbejde på at dæmpe de angst-symptomer og angstprovokationer som generer dig mest her og nu. Når du har fundet mere ro og angsten har dæmpet sig går vi igang med Årsagsbehandlingen. Her søger vi efter de fortrængte forhold, som var årsag til at  angsten kunne opstå. Med en række specielle dynamiske teknikker afdækker vi de kritiske og smertefulde oplevelser du gemmer på, og behandler dem efterhånden som de dukker op. Når vi har fundet frem til roden til din angst og stress, er du ikke i tvivl.       


Efter hver behandling vil du føle at ubehaget, smerten og angsten ved tanken om de provokationer vi vælger at arbejde med, er dæmpet ganske betragteligt. I mange tilfælde vil de være dæmpet så meget at de nu ikke længere generer dig, når du tænker på dem. Dit angstniveau begynder måske allerede her at aftage.Når vi har bearbejdet alle oplevelser og forhold som kan være årsagen til du har udviklet angsten, afslutter vi forløbet med AngstNeutralisering, hvor alle dine specifikke angst-reaktioner neutraliseres og herefter forsvinder een for een.

Vi arbejder her med alle de stress- og angstprovokationer, tanker, situationer og oplevelser som påvirker dig. Én for én tager vi udgangspunkt i de specifikke situationer, tanker og oplevelser som tidligere har udløst din angst og stress.


Mens du har dine tanker fokuseret på den angstudløsende situation og genkalder de følelser du husker, bearbejder vi de underbevidste følelser både fysisk og kognitivt. Under den proces re-konsoliderer din angsthukommelse erindringen fra situationen. Men denne gang uden angsten.

Næste gang du tænker på eller oplever situationen er angsten svækket og måske helt væk. I praksis har din krop og hjerne nu "glemt" sammenhængen og situationen skaber ikke længere nogle former for angstfølelser.*


Kun den del af hjernen som gemmer på dine vaner, tror at du igen vil føle angst. Men i virkeligheden vil du ikke længere mærke noget. Du er blevet "Fri for Angst".*